ترتیب بر اساس:
آزاده غایی، اسماعیل سلیمی، شیما زاهدنسب آزاده غایی
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - بهمن 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
مایکل اولتون، کوین تیلور، محسن تفقدی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
6150000 ریال 5535000 ریال
کوین تیلور، مایکل اولتون، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، محسن تفقدی (مترجم) کوین تیلور
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
5750000 ریال 5175000 ریال
امیر مهدی زاده (مترجم)، سایه مجذوب زنجانی (مترجم) امیر مهدی زاده (مترجم)
ناشر: افروز - آذر 1388
55000 ریال
گری والش، نازنین پیروزنیا (مترجم) گری والش
ناشر: اطمینان - شهریور 1393
330000 ریال
ناشر: رویان پژوه - اسفند 1397
1600000 ریال
سیدعلیرضا مرتضوی، نغمه حدیدی، مصطفی صفاری، آزاده غفاری سیدعلیرضا مرتضوی
ناشر: اندیشه عصر - اسفند 1387
120000 ریال
حسین نجف زاده ورزی حسین نجف زاده ورزی
ناشر: کردگار - اسفند 1390
50000 ریال
گریراج کولکارنی، محمدعلی فرامرزی (مترجم)، عبدالعلی محقق زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم)، یونس قاسمی (مترجم) گریراج کولکارنی
ناشر: صهبای دانش - اسفند 1393
120000 ریال
ناشر: امیر مهدی زاده - اردیبهشت 1393
210000 ریال
امیر مهدی زاده (مترجم)، سولماز غفاری (ویراستار) امیر مهدی زاده (مترجم)
ناشر: امیر مهدی زاده - اسفند 1392
220000 ریال
ایجئومااف. اوچگبو، حمیدرضا رحیمی (مترجم)، الهه مهدی پور (مترجم)، خدیجه جامی الاحمدی (مترجم)، سعیده عسکریان (مترجم)، رضا کاظمی اسکویی (مترجم)، امین جلیلی (مترجم)، مجید درودی (مترجم)، الهام قاضی زاده (مترجم) ایجئومااف. اوچگبو
ناشر: سخن گستر - شهریور 1399
1200000 ریال
ابوالقاسم کوچکی، امیرحسین میردامادیان، حسین شکی، سعید محمدی یزدی، حامد افشاری، بهمن ابراهیمی حسین زاده، عمادالدین هراتی فر، نسیم تربتی، سمیه حضوری، علی عباسی ابوالقاسم کوچکی
ناشر: نشر برد - فروردین 1391
52000 ریال
ناشر: اطمینان - تیر 1399
ماریاآلخاندرا آلوارث، علیرضا قنبری (مترجم)، اصغر استاجی (مترجم) ماریاآلخاندرا آلوارث
ناشر: اتکا - اسفند 1398
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد