ترتیب بر اساس:
احمد خاتمی احمد خاتمی
ناشر: پایا - اسفند 1397
2000000 ریال 1800000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
محمدرضا یوسفی، یحیی کاردگر، محمد فولادی محمدرضا یوسفی
ناشر: دانشگاه قم - آذر 1388
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: روزنه - بهمن 1400
2450000 ریال 2205000 ریال
عزیز حجاجی (مترجم) عزیز حجاجی (مترجم)
ناشر: آیدین، یانار - آذر 1398
350000 ریال 315000 ریال
میرحسن ولوی میرحسن ولوی
ناشر: ماهریس - مهر 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
ستار عبداله پور(به اهتمام) ستار عبداله پور(به اهتمام)
ناشر: نور علم - مهر 1401
1900000 ریال 1710000 ریال
غلامعلی فلاح قهرودی (به اهتمام) غلامعلی فلاح قهرودی (به اهتمام)
ناشر: نافع نو - آذر 1394
220000 ریال 198000 ریال
هوشمند اسفندیارپور هوشمند اسفندیارپور
ناشر: فردوس - خرداد 1400
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - دی 1392
450000 ریال 405000 ریال
حسین محی الدین الهی قمشه ای حسین محی الدین الهی قمشه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1398
260000 ریال
سیدمحمود الهام بخش سیدمحمود الهام بخش
ناشر: دانشگاه یزد - مرداد 1395
110000 ریال
ناشر: ارمغان - اسفند 1391
250000 ریال
احمد روستا، سیدحمید خدادادحسینی، مجتبی مقدسی (ویراستار) احمد روستا
ناشر: حروفیه - اردیبهشت 1390
160000 ریال
محمدرضا نصیری، علی صلح جو (ویراستار) محمدرضا نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1402
630000 ریال
نمایش 1 - 15 از 152 مورد