ترتیب بر اساس:
گری اسموک، سیداحمد میرشکرایی (مترجم) گری اسموک
ناشر: آییژ - آذر 1400
2600000 ریال 2340000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
احمدرضا سرائیان، علی خلیلی احمدرضا سرائیان
ناشر: آییژ - بهمن 1392
1200000 ریال 1080000 ریال
پراتیما باجپای، پرامودکومار باجپای، رضا نقدی (مترجم)، علی نقی کریمی (مترجم)، الهام نادعلی (مترجم) پراتیما باجپای
ناشر: آییژ - آبان 1388
900000 ریال 810000 ریال
دیوید واتسون، علی خاکبازان (مترجم) دیوید واتسون
ناشر: پیدایش - آذر 1398
700000 ریال 560000 ریال
یحیی همزه، اکبر رستم پورهفتخوانی، فاطمه جهانگیری (ویراستار) یحیی همزه
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اردیبهشت 1388
62000 ریال
مجید عزیزی، علی بیات کشکولی، علی رفیقی، مهدی فائزی پور مجید عزیزی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - خرداد 1389
58000 ریال
سیدمهدی منظورالاجداد، محمود قاضی سعیدی سیدمهدی منظورالاجداد
ناشر: نقش مهر - دی 1390
162000 ریال
دیوید واتسون، علی خاکبازان (مترجم) دیوید واتسون
ناشر: پیدایش - مرداد 1389
55000 ریال
مهدی ناظمی پناه مهدی ناظمی پناه
ناشر: کساکاوش - دی 1392
180000 ریال
محمدرضا حسن کریم محمدرضا حسن کریم
ناشر: نور محبت - بهمن 1391
100000 ریال
امیر دبیری (گردآورنده) امیر دبیری (گردآورنده)
ناشر: سنجش و دانش - دی 1391
100000 ریال
ناصر نوروزی فرد ناصر نوروزی فرد
ناشر: ناصر نوروزی زاده - دی 1390
10000 ریال
آنتی ساوولاینن، احمدجهان لتیباری (مترجم) آنتی ساوولاینن
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی - اسفند 1391
75000 ریال
امیرهومن حمصی، رضا حسین پور امیرهومن حمصی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - شهریور 1392
140000 ریال
دیوید واتسون، علی خاکبازان (مترجم) دیوید واتسون
ناشر: پیدایش - شهریور 1386
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد