ترتیب بر اساس:
علی خردمند علی خردمند
ناشر: چالش - بهمن 1399
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
150000 ریال 120000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1399
170000 ریال 119000 ریال
هاشم آقازاده، هوشنگ نظامی وند چگینی، محمد اعرابی هاشم آقازاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
400000 ریال 320000 ریال
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - 1398
وضعیت: دست دوم (خوب)
300000 ریال 270000 ریال
علینقی رفیعی امام علینقی رفیعی امام
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
290000 ریال 250000 ریال
سیدنی آلن شولتس، دوان شولتس، حسن پاشاشریفی (مترجم)، علی اکبر سیف (مترجم)، خدیجه علی آبادی (مترجم) سیدنی آلن شولتس
ناشر: دوران - 1399
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
950000 ریال 800000 ریال
سیدجواد حسینی نژاد، مهدی بشیری، سیدعباس حسینی جو سیدجواد حسینی نژاد
ناشر: دانشگاه شاهد - 19 فروردین 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
165000 ریال 0 ریال
مصطفی مستور مصطفی مستور
ناشر: نشر چشمه - 24 مهر 1385
وضعیت: دست دوم (خوب)
100000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1399
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
600000 ریال 510000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
430000 ریال 350000 ریال
مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، حسن محمدیان مصمم مظفر صرافی
ناشر: قدیانی - 10 شهریور 1393
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
400000 ریال 360000 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 1397
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
380000 ریال 300000 ریال
میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی میلاد کرمانشاهی
ناشر: آدینه - 1397
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
350000 ریال 280000 ریال
سعید قاضی مغربی(گردآورنده)، شهرام بختیاری(گردآورنده) سعید قاضی مغربی(گردآورنده)
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1390
وضعیت: دست دوم (خوب)
180000 ریال 135000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 خرداد 1399
وضعیت: دست دوم (خوب)
130000 ریال 104000 ریال
نیل دونالد والش، توراندخت تمدن(مالکی) (مترجم) نیل دونالد والش
ناشر: دایره - 15 مرداد 1385
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
490000 ریال 400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 702 مورد