محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
غلامحسین ابراهیمی دینانی، فاطمه فنا (ویراستار) غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - آذر 1399
1430000 ریال
مهدی گلشنی مهدی گلشنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - آبان 1399
490000 ریال
رابرت فیشر، سیدجلیل شاهری لنگرودی (مترجم)، فریبا روشنفکر (ویراستار) رابرت فیشر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر 1390
250000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر 1391
300000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر 1391
150000 ریال
شهرام یوسفی فر، مرضیه حسینی کاووسی (ویراستار) شهرام یوسفی فر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - بهمن 1390
300000 ریال
آنتونی آرلاتو، یحیی مدرسی (مترجم) آنتونی آرلاتو
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - خرداد 1394
180000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1393
350000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - تیر 1391
55000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - بهمن 1394
210000 ریال
بیوک محمدی بیوک محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1393
240000 ریال
شهرام یوسفی فر، مرضیه حسینی کاووسی (ویراستار) شهرام یوسفی فر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - اسفند 1390
300000 ریال
ری ون دن برینک-باجن، سعید ناجی (مترجم)، فاطمه کیکاوسی (مترجم)، سیاوش خوشدل (ویراستار) ری ون دن برینک-باجن
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1393
250000 ریال
ایران کلباسی، فرزانه وزوایی (ویراستار) ایران کلباسی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - بهمن 1391
85000 ریال
مجتبی مینوی طهرانی (مقدمه)، محمد روشن (مصحح) مجتبی مینوی طهرانی (مقدمه)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - اسفند 1392
50000 ریال
نمایش 31 - 45 از 690 مورد