ترتیب بر اساس:
عصام محمد شبارو، شهلا بختیاری (مترجم) عصام محمد شبارو
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 26 تیر 1394
508000 ریال
سیدیدالله یزدان پناه، مهدی علی پور(محقق) سیدیدالله یزدان پناه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 23 دی 1398
550000 ریال
توماس موراوتز، بهروز جندقی (مترجم)، محمدباقر انصاری (ویراستار)، اسماعیل نعمت اللهی (بازنویسی) توماس موراوتز
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 10 آبان 1391
45000 ریال
محمدباقر سعیدی روشن محمدباقر سعیدی روشن
ناشر: سمت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 21 بهمن 1398
490000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 فروردین 1390
157000 ریال
احمد واعظی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، محمدباقر سعیدی روشن(زیرنظر) احمد واعظی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1 مهر 1399
250000 ریال
محمدرضا قائمی مقدم محمدرضا قائمی مقدم
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
240000 ریال
محمدصادق شجاعی محمدصادق شجاعی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 27 شهریور 1400
900000 ریال
ویلم فلور، حسن زندیه (مترجم) ویلم فلور
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 20 شهریور 1390
25000 ریال
محمدصادق شجاعی، سیدمحمد غروی(زیرنظر) محمدصادق شجاعی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 مهر 1399
450000 ریال
حسن عابدی جعفری، حمیدرضا معصومی مهر حسن عابدی جعفری
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - اسفند 1395
125000 ریال
محمدصادق شجاعی، محمدرضا سالاری فر محمدصادق شجاعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - خرداد 1394
480000 ریال
محمد داودی، سیدعلی حسینی زاده محمد داودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 مهر 1401
1370000 ریال
محمد داوری، علی سلیمی محمد داوری
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 23 فروردین 1394
198000 ریال
علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی علی آقا پیروز
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 23 خرداد 1401
900000 ریال
نمایش 46 - 60 از 501 مورد