محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
غلامرضا فیاضی(زیرنظر)، محمد فنایی اشکوری(زیرنظر) غلامرضا فیاضی(زیرنظر)
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1401
2660000 ریال 1870000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
محمود رجبی محمود رجبی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 1395
1020000 ریال 918000 ریال
محمدرضا حسین زاده محمدرضا حسین زاده
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - خرداد 1389
990000 ریال 891000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
3040000 ریال 2736000 ریال
علی امین رستمی (به اهتمام) علی امین رستمی (به اهتمام)
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - اردیبهشت 1396
1650000 ریال 1485000 ریال
دانیل پالس، محمدعزیز بختیاری (مترجم) دانیل پالس
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 1394
160000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مرداد 1398
210000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - آذر 1398
3150000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - مرداد 1392
340000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - مهر 1398
1250000 ریال
سیدعطاء انزلی، یدالله یزدان پناه سیدعطاء انزلی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 1392
720000 ریال
جان ال. الیاس، عبدالرضا ضرابی (مترجم) جان ال. الیاس
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - اسفند 1385
110000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1398
340000 ریال
احمدحسین شریفی احمدحسین شریفی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - آبان 1402
2120000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - مهر 1389
190000 ریال
نمایش 1 - 15 از 969 مورد