ترتیب بر اساس:
شرمن فالند، آلن سی. گودمن، هادی یوزی (مترجم) شرمن فالند
ناشر: علمی سنا - 1395
1080000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: علمی سنا - 1395
350000 ریال
سیدمسعود موسوی (گردآورنده)، نسرین ابوالحسن بیگی گله زن (گردآورنده) سیدمسعود موسوی (گردآورنده)
ناشر: علمی سنا - تیر 1397
380000 ریال
حسین آتش رزم حسین آتش رزم
ناشر: علمی سنا - خرداد 1397
140000 ریال
ناشر: علمی سنا - 1395
300000 ریال
ناشر: علمی سنا - خرداد 1396
118200 ریال
صغری نصراللهی صغری نصراللهی
ناشر: علمی سنا - خرداد 1397
100000 ریال
ناشر: علمی سنا - اسفند 1396
100000 ریال
ناشر: علمی سنا - فروردین 1396
120000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد