ترتیب بر اساس:
احمد پارسیان، بیژن دیبایی نیا (ویراستار) احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 7 تیر 1390
185000 ریال
گراهام کلی، مصطفی غیور (مترجم)، حشمت الله محمدخانلو (مترجم) گراهام کلی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 1 مرداد 1393
216000 ریال
محمود دیانت خواه، بیژن دیبایی نیا (ویراستار) محمود دیانت خواه
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 7 تیر 1390
199000 ریال
حسین تویسرکانی، آتوسا سعادتی (ویراستار) حسین تویسرکانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 22 دی 1387
280000 ریال
پیترویلیام اتکینز، جولیودی پائولا، غلامعباس پارسافر (مترجم)، بیژن نجفی (مترجم)، آتوسا سعادتی (ویراستار) پیترویلیام اتکینز
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 21 شهریور 1389
180000 ریال
پیترویلیام اتکینز، خولیو دپائولا، غلامعباس پارسافر (مترجم) پیترویلیام اتکینز
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - 21 دی 1398
890000 ریال
یوهانز ا. بوخمان، مرتضی اسماعیلی (مترجم) یوهانز ا. بوخمان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 1387
120000 ریال
پیترویلیام اتکینز، جولیودی پائولا، غلامعباس پارسافر (مترجم) پیترویلیام اتکینز
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 28 بهمن 1393
490000 ریال
گلن هنری اشمیت، لویددیل ون ولک، هاتجن، غلامرضا قربانی (مترجم)، حشمت الله خسروی نیا (مترجم)، حشمت الله انتخابی (ویراستار) گلن هنری اشمیت
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 1390
190000 ریال
رالف لوید شراینر، ر.س. فیوسان رالف لوید شراینر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - آبان 1395
300000 ریال
محمدمهدی سعادت پور محمدمهدی سعادت پور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت 1395
170000 ریال
دیویدآلن اسلیپر، جان میلتن پولمن، احمد ارزانی (مترجم) دیویدآلن اسلیپر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 7 تیر 1390
100000 ریال
سیدقهرمان طاهریان سیدقهرمان طاهریان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 12 آذر 1391
100000 ریال
محمدرضا سعیدی محمدرضا سعیدی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 24 آذر 1398
150000 ریال
جان سامرز، استیون لیسون، جواد پوررضا (مترجم)، اکبر نیکخواه (مترجم)، آتوسا سعادتی (ویراستار) جان سامرز
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 1391
128000 ریال
نمایش 46 - 60 از 170 مورد