ترتیب بر اساس:
امیر ایمن پور امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 1393
240000 ریال
ناشر: مدرسان شریف - 9 آذر 1398
1400000 ریال
ناشر: اثبات - 17 اسفند 1392
650000 ریال
مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفی مجید ایوزیان
ناشر: ترمه - 25 آبان 1389
220000 ریال
دیمیتری پی. برتسکاس، جان ان تیتسیکلیس، محمدصابر فلاح نژاد (مترجم) دیمیتری پی. برتسکاس
ناشر: علم نوین - 1 دی 1393
120000 ریال
محسن طورانی محسن طورانی
ناشر: حرکت نو (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شکوه علم و فن آوری) - 15 بهمن 1390
350000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 7 شهریور 1389
110000 ریال
شهرام خزائی، سیدمهدی زهرائی شهرام خزائی
ناشر: فدک ایساتیس - 30 آذر 1389
400000 ریال
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 7 اسفند 1389
39000 ریال
علی جعفری دهکردی علی جعفری دهکردی
ناشر: مدرسان شریف - آبان 1394
540000 ریال
علی جعفری دهکردی، نادر نعمت الهی علی جعفری دهکردی
ناشر: داور - 28 خرداد 1393
540000 ریال
نمایش 31 - 45 از 207 مورد