ترتیب بر اساس:
مهرداد آقایی خفری مهرداد آقایی خفری
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 5 اسفند 1398
520000 ریال
اکبر عالم تبریز، بابک تبریزی اکبر عالم تبریز
ناشر: صفار - 1 بهمن 1392
280000 ریال
ناشر: برگ زیتون، نقش سیمرغ، مهرگان قلم - 2 خرداد 1391
60000 ریال
مسعود نیکوکار، فرشاد نیکوکار، فرزاد نیکوکار، فرهاد نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 31 خرداد 1393
350000 ریال
امیر ایمن پور امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 1393
240000 ریال
ناشر: مدرسان شریف - 9 آذر 1398
1400000 ریال
ناشر: اثبات - 17 اسفند 1392
650000 ریال
مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفی مجید ایوزیان
ناشر: ترمه - 25 آبان 1389
220000 ریال
دیمیتری پی. برتسکاس، جان ان تیتسیکلیس، محمدصابر فلاح نژاد (مترجم) دیمیتری پی. برتسکاس
ناشر: علم نوین - 1 دی 1393
120000 ریال
نمایش 31 - 45 از 242 مورد