ترتیب بر اساس:
محمدصادق فربد محمدصادق فربد
ناشر: گل آذین - آبان 1397
1100000 ریال
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - آبان 1397
140000 ریال
غلامرضا حسن زاده غلامرضا حسن زاده
ناشر: ابن سینا - مرداد 1395
150000 ریال
استنلی آر. بارت، شاهده سعیدی (مترجم) استنلی آر. بارت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 15 آبان 1387
83000 ریال
پیمان متین، مهرزاد گلسرخی (ویراستار) پیمان متین
ناشر: سفیر اردهال - 9 آبان 1389
145000 ریال
ناشر: فرهنگ جاوید - 18 فروردین 1389
58000 ریال
ناصر فکوهی (تدوین) ناصر فکوهی (تدوین)
ناشر: نشر مرکز - خرداد 1394
475000 ریال
جعفر شاه نظری جعفر شاه نظری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - 26 مهر 1393
80000 ریال
امیرحسین حمیدیان امیرحسین حمیدیان
ناشر: سپینود - شهریور 1397
350000 ریال
مصطفی عزیزی مصطفی عزیزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 8 دی 1398
200000 ریال
تامس هیلاند اریکسن، ابراهیم چگنی (مترجم) تامس هیلاند اریکسن
ناشر: رهنما - 18 بهمن 1385
30000 ریال
امیلیا نرسیسیانس، بهمن نوروززاده چگینی (ویراستار) امیلیا نرسیسیانس
ناشر: افکار، سازمان میراث فرهنگی کشور - 5 بهمن 1390
150000 ریال
پژوهشکده باقرالعلوم (ع) پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 24 بهمن 1390
43000 ریال
یحیی کبیر یحیی کبیر
ناشر: یحیی کبیر - خرداد 1395
700000 ریال
صاحبه عاشوری صاحبه عاشوری
ناشر: نظری - آذر 1397
نمایش 46 - 60 از 134 مورد