محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ابوالفضل تاج زاده نمین ابوالفضل تاج زاده نمین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1397
190000 ریال 171000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
گلن بدین، جانی آلن، زهره عباسی (مترجم)، مریم محمدجعفر (مترجم) گلن بدین
ناشر: مهکامه - 1401
1650000 ریال 1485000 ریال
مهرداد نوابخش، سمیه صفی، فرهاد قربان زاده (ویراستار) مهرداد نوابخش
ناشر: بهمن برنا - مرداد 1398
380000 ریال 342000 ریال
علی اکبر فرهنگی علی اکبر فرهنگی
ناشر: مهکامه - اسفند 1400
1980000 ریال 1683000 ریال
میرنجف موسوی، مهدی عبداله زاده، افشار کبیری (ویراستار) میرنجف موسوی
ناشر: موسسه کتاب آراد - خرداد 1392
1515000 ریال 1212000 ریال
بهرام رنجبریان بهرام رنجبریان
ناشر: چهارباغ - مهر 1393
500000 ریال 450000 ریال
کالین مایکل هال، دیم -ترین لی - کلان، یاعیل رام، سیدحسین حاتمی نژاد (مترجم)، طیبه قائمی راد (مترجم) کالین مایکل هال
ناشر: مهکامه - شهریور 1399
950000 ریال 807500 ریال
گلن آ. جی، بودین جانی آلن، مهدی روزدار (مترجم) گلن آ. جی
ناشر: همشهری - اردیبهشت 1400
2000000 ریال 1800000 ریال
عذرا عزیزی، محمود ضیایی، نسرین سیدزاده (ویراستار) عذرا عزیزی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - خرداد 1399
1000000 ریال 900000 ریال
دیوید ال اجل، ماریا دل ماسترو آلن، گینگر اسمیت، جیسون آر. سوانسون، حمید ضرغام (مترجم)، مرتضی بذرافشان (مترجم) دیوید ال اجل
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مهر 1401
3200000 ریال
علیرضا کلانتری علیرضا کلانتری
ناشر: مهکامه - فروردین 1401
1650000 ریال
ناشر: مهکامه - خرداد 1396
950000 ریال
کبری سرخ کمال، کرامت اله زیاری، رضا زیاری، فرشاد رضوان (ویراستار) کبری سرخ کمال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - فروردین 1395
250000 ریال
محمدحسین ایمانی خوشخو محمدحسین ایمانی خوشخو
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، مهکامه - شهریور 1395
585000 ریال
حسن الماسی، پرویز محمدزاده، اکرم اکبری حسن الماسی
ناشر: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - تیر 1393
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد