محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: امیرکبیر - آبان 1398
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: روزنه - شهریور 1397
1800000 ریال 1620000 ریال
نشه جان بالکان، اورول بالکان، آیدین اخوان اقدم (مترجم)، کاوه اکبری (ویراستار) نشه جان بالکان
ناشر: آگه - بهمن 1400
950000 ریال 855000 ریال
سیدمحمدباقر صدر، محمد پورمند (مترجم)، حسام الدین حقیقیان (ویراستار) سیدمحمدباقر صدر
ناشر: دار البشیر - اسفند 1402
800000 ریال 720000 ریال
محمدمهدی کرمی، محمد پورمند محمدمهدی کرمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - اردیبهشت 1400
850000 ریال 722500 ریال
محمدمهدی کرمی، محمد پورمند محمدمهدی کرمی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1398
420000 ریال
سیدعباس موسویان سیدعباس موسویان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - خرداد 1402
1800000 ریال
عبدالکریم بی آزارشیرازی(گردآورنده) عبدالکریم بی آزارشیرازی(گردآورنده)
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - خرداد 1396
380000 ریال
حسن آقا نظری حسن آقا نظری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1397
140000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1395
600000 ریال
غلامرضا مصباحی(گردآورنده) غلامرضا مصباحی(گردآورنده)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آذر 1398
120000 ریال
پژوهشکده حوزه ودانشگاه پژوهشکده حوزه ودانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1393
120000 ریال
امیر خادم علیزاده، امیر عباس رجبی (ویراستار)، محمد رجبی (ویراستار) امیر خادم علیزاده
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - اسفند 1392
60000 ریال
احمد شعبانی، محمد روشنی (ویراستار) احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1390
97000 ریال
حسن نظری، سیدحسین میرجلیلی، پرویز داوودی حسن نظری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1390
14500 ریال
نمایش 46 - 60 از 600 مورد