محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
جین وبستر، مهرداد مهدویان (مترجم) جین وبستر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 22 تیر 1399
500000 ریال 400000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
فرانسیس اسکات فیتس جرالد فرانسیس اسکات فیتس جرالد
ناشر: مجید، به سخن - 10 دی 1398
850000 ریال 680000 ریال
لوئیزامی آلکوت، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) لوئیزامی آلکوت
ناشر: افق - 12 مرداد 1399
2800000 ریال 2240000 ریال
مارک تواین، محسن سلیمانی (مترجم) مارک تواین
ناشر: افق - 24 شهریور 1399
850000 ریال 680000 ریال
چارلز دیکنز چارلز دیکنز
ناشر: افق - 20 اسفند 1397
880000 ریال 704000 ریال
مارک تواین مارک تواین
ناشر: افق - 11 آبان 1398
2900000 ریال 2320000 ریال
هرمن ملویل، نوشین ابراهیمی (مترجم)، هنری بروک(بازنویسی) هرمن ملویل
ناشر: افق - 9 اردیبهشت 1398
350000 ریال 280000 ریال
مارک توین، احمد کسایی پور (مترجم) مارک توین
ناشر: کارنامه - 23 آذر 1398
2450000 ریال 2205000 ریال
جین وبستر، مهرداد مهدویان (مترجم)، محمدابراهیم اقلیدی (ویراستار) جین وبستر
ناشر: قدیانی - 26 فروردین 1398
400000 ریال 320000 ریال
هرمن ملویل هرمن ملویل
ناشر: افق - 12 مرداد 1399
720000 ریال 576000 ریال
مارک تواین مارک تواین
ناشر: افق - 18 شهریور 1399
1600000 ریال 1280000 ریال
جک لندن، محمد قاضی (مترجم) جک لندن
ناشر: نگاه - 11 مرداد 1399
1350000 ریال 1080000 ریال
مارک تواین، محسن سلیمانی (مترجم) مارک تواین
ناشر: افق - 2 دی 1398
1100000 ریال 880000 ریال
ناشر: افق - 11 اردیبهشت 1398
2100000 ریال 1680000 ریال
مارک تواین، کیومرث پارسای (مترجم) مارک تواین
ناشر: ناژ - 13 تیر 1390
480000 ریال 384000 ریال
نمایش 1 - 15 از 89 مورد