ترتیب بر اساس:
همایون کانونی، معروف خلیلی همایون کانونی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 اردیبهشت 1398
310000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 28 بهمن 1386
120000 ریال
اکبر عالم تبریز، بابک تبریزی اکبر عالم تبریز
ناشر: صفار - 5 بهمن 1392
2500000 ریال
مسعود نیکوکار، فرشاد نیکوکار، فرزاد نیکوکار، فرهاد نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 31 خرداد 1393
350000 ریال
ناشر: برگ زیتون، نقش سیمرغ، مهرگان قلم - 2 خرداد 1391
60000 ریال
امیر ایمن پور امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 1393
240000 ریال
ناشر: اثبات - 17 اسفند 1392
650000 ریال
دیمیتری پی. برتسکاس، جان ان تیتسیکلیس، محمدصابر فلاح نژاد (مترجم) دیمیتری پی. برتسکاس
ناشر: علم نوین - 1 دی 1393
120000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 25 اردیبهشت 1386
35000 ریال
عبدالرضا بازرگان لاری عبدالرضا بازرگان لاری
ناشر: آییژ - شهریور 1395
300000 ریال
مسعود نیکوکار، حسنعلی جعفری، حسین دالوند مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 29 آبان 1391
350000 ریال
کاوه حسین پناهی کاوه حسین پناهی
ناشر: پیام پویا - 19 بهمن 1387
50000 ریال
نمایش 16 - 30 از 104 مورد