ترتیب بر اساس:
شلدون راس، احمد پارسیان (مترجم)، علی همدانی (مترجم)، نازیلا یزدانی (ویراستار) شلدون راس
ناشر: شیخ بهایی - 5 دی 1400
1850000 ریال 1480000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
مسعود نیکوکار، بهمن عربزاده مسعود نیکوکار
ناشر: آزاده - 6 دی 1390
500000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 11 آبان 1387
180000 ریال
حمیدرضا صاحبی، سارا ابراهیمی حمیدرضا صاحبی
ناشر: حفیظ - 1385
25000 ریال
اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی اکبر عالم تبریز
ناشر: اشراقی، صفار - 24 خرداد 1389
280000 ریال
سیدمهدی زهرایی، شهرام خزائی، فاطمه جهانگیری (ویراستار) سیدمهدی زهرایی
ناشر: دانشگاه تهران - 26 دی 1391
112000 ریال
پرویز نصیری، علی قربانی پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 اردیبهشت 1394
62000 ریال
ناشر: داور - 1391
60000 ریال
ناشر: اثبات - 21 تیر 1401
2500000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - خرداد 1397
300000 ریال
کاوه حسین پناهی کاوه حسین پناهی
ناشر: تمثیل، فانوس اندیشه، علمی کالج - 21 اسفند 1392
68000 ریال
مسعود نیکوکار، مهدی کلانتری مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 9 آبان 1391
250000 ریال
کاوه عبدالله زاده، یحیی عبدالله زاده کاوه عبدالله زاده
ناشر: آییژ - مهر 1397
950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 104 مورد