ترتیب بر اساس:
سیدعلی میرافضلی سیدعلی میرافضلی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1383
130000 ریال
محمد دبیرسیاقی (به اهتمام) محمد دبیرسیاقی (به اهتمام)
ناشر: امیرکبیر - بهمن 1392
25000 ریال
فخرالدین اسعدگرگانی فخرالدین اسعدگرگانی
ناشر: بهزاد - مرداد 1390
2000000 ریال
سیروس شمیسا (تهیه کننده) سیروس شمیسا (تهیه کننده)
ناشر: علم - اردیبهشت 1388
65000 ریال
سیدحسن تقی زاده (مقدمه)، مجتبی مینوی (مصحح)، سیدنصرالله تقوی (به اهتمام)، علی اکبر دهخدا (زیرنظر) سیدحسن تقی زاده (مقدمه)
ناشر: معین - آذر 1387
150000 ریال
عبدالله بن محمد انصاری عبدالله بن محمد انصاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - اسفند 1395
600000 ریال
پوران دخت پیرایش (مترجم)، عبدالحسین زرین کوب (مقدمه)، محمدعلی فروغی (مصحح) پوران دخت پیرایش (مترجم)
ناشر: فرهنگسرای یساولی - آبان 1391
1200000 ریال
مهدی الهی قمشه ای (مصحح)، سیداحمد حسینی کازرونی (مقدمه)، باباطاهر (شاعر) مهدی الهی قمشه ای (مصحح)
ناشر: ارمغان - مرداد 1389
90000 ریال
ادوارد فیتس جرالد (ترجمه انگلیسی)، عصمت الله شاهداد (مذهب)، محمدتقی صفانیا (خطاط)، رحیم معینی کرمانشاهی (مقدمه)، ابوالفضل میرباقری (به اهتمام)، رضا بدرالسماء (نقاش) ادوارد فیتس جرالد (ترجمه انگلیسی)
ناشر: کتابسرای تندیس - شهریور 1389
700000 ریال
عمربن ابراهیم خیام عمربن ابراهیم خیام
ناشر: کاروان - آبان 1387
98000 ریال
ادوارد فیتس جرالد (مترجم)، عمربن ابراهیم خیام (شاعر)، جمشید ارجمند (مقدمه)، هادی لباف (خطاط) ادوارد فیتس جرالد (مترجم)
ناشر: روزنه کار - تیر 1387
500000 ریال
یوسفعلی میرشکاک (به اهتمام) یوسفعلی میرشکاک (به اهتمام)
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - اردیبهشت 1392
47000 ریال
منوچهر آتشی منوچهر آتشی
ناشر: آهنگ دیگر - تیر 1388
61000 ریال
احمدبن قوص منوچهری، سیدمحمد دبیرسیاقی (به اهتمام) احمدبن قوص منوچهری
ناشر: امیرکبیر - بهمن 1392
25000 ریال
نمایش 31 - 45 از 361 مورد