ترتیب بر اساس:
ناشر: علمی و فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی - 24 تیر 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
حسن ابراهیم حسن، ابوالقاسم پاینده (مترجم)، محمود علمی (ویراستار) حسن ابراهیم حسن
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 30 آبان 1389
4500000 ریال 4050000 ریال
ناشر: سوره مهر - 30 تیر 1399
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: علمی و فرهنگی - 25 فروردین 1393
1800000 ریال 1620000 ریال
عبدالمجید شرفی عبدالمجید شرفی
ناشر: کویر - بهمن 1397
690000 ریال 621000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 16 آذر 1400
12500000 ریال 5000000 ریال
محمدکاظم رحمتی محمدکاظم رحمتی
ناشر: بصیرت - 16 خرداد 1390
200000 ریال 180000 ریال
احسان کاتبی رضوانی احسان کاتبی رضوانی
ناشر: محراب قلم - 29 مهر 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
احمد موثقی، حسن حیدرزاده (ویراستار) احمد موثقی
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 12 تیر 1387
300000 ریال 270000 ریال
منصور داداش نژاد، حسین حسینیان مقدم، حسین مرادی نسب، محمدرضا هدایت پناه، سیدمحمد دلال موسوی (ویراستار)، سیداحمدرضا خضری(زیرنظر) منصور داداش نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1393
134000 ریال
حسین فلاح زاده، رمضان محمدی، محمود حیدری آقایی، قاسم خانجانی، احمدرضا خضری (زیرنظر) حسین فلاح زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 2 آذر 1393
230000 ریال
چیس رابینسن، محسن الویری (مترجم) چیس رابینسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اسفند 1398
330000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: دفترنشرمعارف - 2 آذر 1399
350000 ریال
کامل مصطفی شیبی کامل مصطفی شیبی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - مرداد 1396
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 376 مورد