ترتیب بر اساس:
جان راسل هینلز، ژاله آموزگار (مترجم)، احمد تفضلی (مترجم) جان راسل هینلز
ناشر: نشر چشمه - 12 تیر 1401
880000 ریال 836000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
رابرت چارلز زینر رابرت چارلز زینر
ناشر: مهتاب، آبفام - بهمن 1395
2500000 ریال 2250000 ریال
دیوید اولانسی، مریم امینی (مترجم) دیوید اولانسی
ناشر: نشر چشمه - 23 اردیبهشت 1399
780000 ریال 702000 ریال
ژاک دوشن گیمن، تیمور قادری (مترجم) ژاک دوشن گیمن
ناشر: مهتاب - 14 دی 1387
400000 ریال 360000 ریال
بهمن فیروزمندی شیره جینی بهمن فیروزمندی شیره جینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
330000 ریال
ژان کلنز، احمدرضا قائم مقامی (مترجم)، پرودس اوکتور شروو (مترجم) ژان کلنز
ناشر: فرزان روز - 29 شهریور 1391
800000 ریال
فرانس والری ماری کومون، هاشم رضی (مترجم) فرانس والری ماری کومون
ناشر: بهجت - 1383
200000 ریال
جان راسل هینلز جان راسل هینلز
ناشر: اساطیر - 22 مرداد 1398
2250000 ریال
مارتین ورمازرن مارتین ورمازرن
ناشر: نشر چشمه - 23 اسفند 1393
140000 ریال
مارتین ورمازرن، بزرگ نادرزاده (مترجم) مارتین ورمازرن
ناشر: نشر چشمه - 1393
140000 ریال
رابرت چارلز زینر، تیمور قادری (مترجم) رابرت چارلز زینر
ناشر: امیرکبیر - 1393
200000 ریال
حمیدرضا اردستانی رستمی حمیدرضا اردستانی رستمی
ناشر: نشر و پژوهش شیرازه کتاب - آذر 1395
700000 ریال
علی شریعتی علی شریعتی
ناشر: موسسه بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی مزینانی، گام نو - 8 شهریور 1389
32000 ریال
محمد مقدم محمد مقدم
ناشر: هیرمند - 19 اردیبهشت 1385
44000 ریال
نمایش 1 - 15 از 105 مورد