ترتیب بر اساس:
مجید عبدوس، پیام زاهدی مجید عبدوس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مرداد 1397
150000 ریال 135000 ریال
مجید عبدوس، حسن علیجانی مجید عبدوس
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - اسفند 1394
105000 ریال 94500 ریال
حسین صفرزاده، نیره وهاب پور حسین صفرزاده
ناشر: آوینا قلم - 1398
595000 ریال 535500 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 29 آذر 1388
125000 ریال 112500 ریال
ناشر: نگاه دانش - شهریور 1396
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 18 آبان 1401
1980000 ریال 1782000 ریال
گروه مولفین(تهیه کننده) گروه مولفین(تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 18 آبان 1399
600000 ریال 540000 ریال
ایمان رضایی، احسان مهدوی، علیرضا بحرینی ایمان رضایی
ناشر: ستایش - 1392
120000 ریال 108000 ریال
پریسا حاج کرمی پریسا حاج کرمی
ناشر: مدرسان شریف - 12 آبان 1401
2850000 ریال 2565000 ریال
بیژن طائری بیژن طائری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - اردیبهشت 1395
500000 ریال 450000 ریال
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - بهمن 1394
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: کتاب فرشید - 1 آذر 1401
1300000 ریال 700000 ریال
گروه مولفان انتشارات آراه گروه مولفان انتشارات آراه
ناشر: آراه - 18 شهریور 1393
1750000 ریال 1575000 ریال
جمال الدین مهدی نژاد، علی صادقی حبیب آبادی جمال الدین مهدی نژاد
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - خرداد 1395
250000 ریال 225000 ریال
خوان کارلوس سانتانا، لیلی مهدیه (مترجم) خوان کارلوس سانتانا
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مرکز انتشارات - بهمن 1396
1300000 ریال 1170000 ریال
نمایش 76 - 90 از 24,764 مورد