ترتیب بر اساس:
باقرعلی عادلفر، صالح امین پور باقرعلی عادلفر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 تیر 1399
480000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 1386
810000 ریال
ویلیام جیمز دورانت، احمد آرام (مترجم)، عسکری پاشایی (مترجم)، امیرحسین آریانپور (مترجم)، محمود مصاحب (ویراستار) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: علمی و فرهنگی - 16 مرداد 1391
4100000 ریال
آلبر ماله، عبدالحسین هژیر (مترجم) آلبر ماله
ناشر: سمیر - تیر 1397
400000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد