ترتیب بر اساس:
رضا نجف زاده (ویراستار)، داود فیرحی (به اهتمام)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده) رضا نجف زاده (ویراستار)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 26 آذر 1387
37000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 18 خرداد 1390
75000 ریال
رجبعلی اسفندیار (به اهتمام)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده) رجبعلی اسفندیار (به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 13 تیر 1390
55000 ریال
سیدابوالفضل حسینی سیدابوالفضل حسینی
ناشر: اکبرزاده - بهمن 1394
100000 ریال
ناشر: دارالاعلام لمدرسه اهل بیت (ع) - 16 آذر 1393
250000 ریال
محمداسماعیل نباتیان (ویراستار)، مرتضی یوسفی راد (به اهتمام)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده) محمداسماعیل نباتیان (ویراستار)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 2 شهریور 1389
31000 ریال
علی اکبر علیخانی علی اکبر علیخانی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - اسفند 1396
450000 ریال
علی اکبر علیخانی علی اکبر علیخانی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - اسفند 1396
450000 ریال
علی اکبر علیخانی علی اکبر علیخانی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - اسفند 1396
450000 ریال
علی اکبر علیخانی علی اکبر علیخانی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - اسفند 1396
450000 ریال
علی اکبر علیخانی علی اکبر علیخانی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - اسفند 1396
450000 ریال
ناشر: دارالاعلام لمدرسه اهل بیت (ع) - 16 آذر 1393
250000 ریال
مهدی فرمانیان (به اهتمام) مهدی فرمانیان (به اهتمام)
ناشر: دارالاعلام لمدرسه اهل بیت (ع) - آبان 1394
250000 ریال
مهدی فرمانیان (به اهتمام) مهدی فرمانیان (به اهتمام)
ناشر: دارالاعلام لمدرسه اهل بیت (ع) - آبان 1394
250000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اسفند 1395
95000 ریال
نمایش 16 - 30 از 36 مورد