ترتیب بر اساس:
جیمز موریس، راضیه رضازاده (مترجم) جیمز موریس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 24 تیر 1400
2280000 ریال 2052000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
جهانشاه پاکزاد، عباس جلالی (ویراستار) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 مرداد 1397
1750000 ریال 1575000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 12 اردیبهشت 1398
1850000 ریال 1665000 ریال
مسعود علیمردانی (مترجم)، کسری کتاب اللهی (مترجم) مسعود علیمردانی (مترجم)
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دی 1396
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: مدرسه - 18 مرداد 1400
900000 ریال
منوچهر مزینی منوچهر مزینی
ناشر: شهیدی - مرداد 1394
685000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 آبان 1400
1550000 ریال
زیگفرید گیدیون، منوچهر مزینی (مترجم) زیگفرید گیدیون
ناشر: علمی و فرهنگی - 18 آبان 1399
750000 ریال
شهرام پوردیهیمی شهرام پوردیهیمی
ناشر: آرمان شهر - 1 خرداد 1391
250000 ریال
حمیدرضا عامری سیاهویی، صابر زند حمیدرضا عامری سیاهویی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 شهریور 1399
480000 ریال
ناشر: مدرسه - 30 آذر 1388
80000 ریال
مهرداد هاشم زاده همایونی، زهرا فسایی، آمنه منصوری ارمکی مهرداد هاشم زاده همایونی
ناشر: یزدا - 13 مرداد 1393
400000 ریال
مهشید قربانیان، امیر شکیبامنش مهشید قربانیان
ناشر: هله، طحان - 24 آبان 1389
800000 ریال
عطاءالله بیگدلی عطاءالله بیگدلی
ناشر: امیرکبیر - 20 آبان 1393
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد