ترتیب بر اساس:
گروه مولفین انتشارات باهدف گروه مولفین انتشارات باهدف
ناشر: باهدف - 14 مهر 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: آینده درخشان - 18 آذر 1401
1395000 ریال 1255500 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آوای نور - 10 بهمن 1402
850000 ریال 765000 ریال
گروه مولفین انتشارات باهدف گروه مولفین انتشارات باهدف
ناشر: باهدف - 29 تیر 1398
1100000 ریال 990000 ریال
گروه مولفین انتشارات باهدف گروه مولفین انتشارات باهدف
ناشر: باهدف - 14 مهر 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
مهرناز شهرآرای مهرناز شهرآرای
ناشر: علم - 28 آبان 1384
950000 ریال 855000 ریال
گروه مولفین انتشارات باهدف گروه مولفین انتشارات باهدف
ناشر: باهدف - 21 تیر 1399
1100000 ریال 990000 ریال
جیمزویلفرید وندرزندن، حمزه گنجی (مترجم) جیمزویلفرید وندرزندن
ناشر: ساوالان - 1 شهریور 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند 1401
1380000 ریال
حسین لطف آبادی حسین لطف آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 اسفند 1398
250000 ریال
دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز، روت داسکین فلدمن، داوود عرب قهستانی (مترجم)، هامایک آوادیسیانس (مترجم)، حمیدرضا سهرابی (مترجم)، فروزنده داورپناه (مترجم)، افسانه حیات روشنایی (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم) دایان ای. پاپالیا
ناشر: رشد - 19 خرداد 1401
6000000 ریال
جان سانتراک، پرویز شریفی درآمدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: دانژه - 10 خرداد 1401
5400000 ریال
آذردخت مفیدی آذردخت مفیدی
ناشر: قطره - 4 تیر 1399
180000 ریال
دنیل جی سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم) دنیل جی سیگل
ناشر: آسیم - 22 فروردین 1399
1300000 ریال
ژانت زارب، حسن حمیدپور (مترجم) ژانت زارب
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 6 اسفند 1390
400000 ریال
نمایش 16 - 30 از 155 مورد