ترتیب بر اساس:
امید علی احمدی، نوشین استادمحمدی (ویراستار)، مینا پاکدل (ویراستار)، سیدمحمدهادی ایازی (به اهتمام)، سیدرضا مصطفوی (زیرنظر) امید علی احمدی
ناشر: تیسا - 13 آذر 1392
80000 ریال 72000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
ابراهیم اصلانی ابراهیم اصلانی
ناشر: قو - فروردین 1396
40000 ریال 36000 ریال
تقی آزادارمکی تقی آزادارمکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
150000 ریال
ابراهیم حاجیانی (به اهتمام) ابراهیم حاجیانی (به اهتمام)
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک - 24 خرداد 1389
26000 ریال
مهدی ترابی مهربانی مهدی ترابی مهربانی
ناشر: نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده - 31 فروردین 1388
ناشر: نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده - 12 مرداد 1388
ناشر: مهدی رضایی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
منوچهر محسنی، ابوالقاسم پوررضا منوچهر محسنی
ناشر: آرون - 19 شهریور 1387
45000 ریال
محمدحسین برهمندزاده محمدحسین برهمندزاده
ناشر: چویل - 13 مهر 1384
8500 ریال
محمد پوریان (ویراستار)، بهروز محمدقلیها (تدوین)، مجتبی رضانژاد (تدوین)، هرمز اعزی (تدوین) محمد پوریان (ویراستار)
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 23 فروردین 1385
13000 ریال
افسانه حجازی فر افسانه حجازی فر
ناشر: ایران جام - 28 بهمن 1391
60000 ریال
احمد بخارایی احمد بخارایی
ناشر: پژواک جامعه - 24 مرداد 1386
29000 ریال
منوچهر محسنی، ابوالقاسم پوررضا منوچهر محسنی
ناشر: یادداشت - 27 فروردین 1393
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد