ترتیب بر اساس:
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 12 بهمن 1398
150000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
هایده کروبی (مترجم)، محمدرضا افضلی (ویراستار) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 2 شهریور 1398
150000 ریال
لیندا شوارتز، هایده کروبی (مترجم) لیندا شوارتز
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مهر 1397
150000 ریال
استن برنستین، جان برنستین، هایده کروبی (مترجم) استن برنستین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 10 آبان 1388
250000 ریال
آلیسون اینچز، هایده کروبی (مترجم) آلیسون اینچز
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 آذر 1398
350000 ریال
ایزابل توماس، هایده کروبی (مترجم) ایزابل توماس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 5 مهر 1399
290000 ریال
گروه نویسندگان، هایده کروبی (مترجم) گروه نویسندگان
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دی 1395
70000 ریال
هایده کروبی (مترجم) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 8 اردیبهشت 1399
90000 ریال
ایزابل توماس، هایده کروبی (مترجم) ایزابل توماس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 13 دی 1399
290000 ریال
مالی ریسنر، هایده کروبی (مترجم) مالی ریسنر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 21 اسفند 1398
430000 ریال
هایده کروبی (مترجم) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - بهمن 1395
180000 ریال
هایده کروبی (مترجم)، عاطفه سلیانی (ویراستار) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 2 مرداد 1391
60000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مرداد 1395
250000 ریال
هایده کروبی (مترجم) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 22 آذر 1391
150000 ریال
ایزابل توماس، هایده کروبی (مترجم) ایزابل توماس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 28 مهر 1398
350000 ریال
نمایش 16 - 30 از 111 مورد