ترتیب بر اساس:
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 13 تیر 1399
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
1100000 ریال 880000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 140000 ریال
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 12 اسفند 1399
1100000 ریال 935000 ریال
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 20 فروردین 1400
1400000 ریال
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: گنج دانش - اسفند 1395
400000 ریال
دومینیک سالواتوره، یوجین ای. دیولیو، محمدرضا ضیایی بیگدلی (مترجم)، نوروزعلی مهدی پور (مترجم) دومینیک سالواتوره
ناشر: کوهسار - 29 اردیبهشت 1392
980000 ریال
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: گنج دانش - 23 فروردین 1384
95000 ریال
مهدی تقوی، محمدتقی ضیایی بیگدلی، خسرو منطقی، ناصر فرشادگهر، محمدرضا منجذب، یوسف حسن پور، بنیامین محمدی مهر مهدی تقوی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اقتصاد نو - 27 اردیبهشت 1384
18000 ریال
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 16 دی 1399
400000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد