ترتیب بر اساس:
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، مهدی امیرجعفری (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نص - 29 آذر 1400
1890000 ریال 1606500 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 238000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، مهدی امیرجعفری (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نص - 23 اردیبهشت 1397
1890000 ریال 1606500 ریال
کوین لین کلر، عطیه بطحایی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) کوین لین کلر
ناشر: سیته - 29 شهریور 1400
1400000 ریال
کوین لین کلر، فیلیپ کاتلر کوین لین کلر
ناشر: مبلغان - 7 مرداد 1398
2540000 ریال
کوین لین کلر، امین اسداللهی (مترجم) کوین لین کلر
ناشر: بازاریابی - 1396
120000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر فیلیپ کاتلر
ناشر: بهمن برنا - 31 تیر 1398
1700000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر فیلیپ کاتلر
ناشر: اتحاد - آبان 1394
550000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، عباس صالح اردستانی (مترجم)، مجید ابوالفتحی (مترجم)، حسین ممبینی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: اتحاد - آذر 1396
2000000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر فیلیپ کاتلر
ناشر: ادبستان - آبان 1395
990000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر فیلیپ کاتلر
ناشر: آیلار - آبان 1396
700000 ریال
کوین لین کلر، سیدمهدی جلالی (مترجم) کوین لین کلر
ناشر: سیته - 7 بهمن 1398
1200000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد