ترتیب بر اساس:
استیون پی. رابینز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: صفار - 14 آذر 1400
2700000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: نشر نی - 10 آبان 1400
1600000 ریال
آون هیوز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سهراب خلیلی شورینی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) آون هیوز
ناشر: مروارید - 2 اردیبهشت 1398
950000 ریال
وندل فرنچ، سسیل بل، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) وندل فرنچ
ناشر: صفار - 4 آبان 1400
800000 ریال
رابرت بی دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 3 تیر 1397
350000 ریال
سیدمهدی الوانی، سیمین سلطانی عربشاهی سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 خرداد 1400
350000 ریال
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 28 مهر 1396
700000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، عادل آذر حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 24 فروردین 1400
1600000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانائی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 11 خرداد 1398
480000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
280000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - آبان 1396
150000 ریال
ریکی گریفین، گرگوری مورهد، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) ریکی گریفین
ناشر: مروارید - 9 دی 1400
1800000 ریال
وندل فرنچ، سسیل بل، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) وندل فرنچ
ناشر: اشراقی، صفار - 22 اسفند 1390
170000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1394
110000 ریال
رابرت دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) رابرت دنهارت
ناشر: اشراقی، صفار - 20 اردیبهشت 1390
190000 ریال
نمایش 1 - 15 از 85 مورد