محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
رویا ذوقی، محسن قاسمی، مینا رضائی، حوراء شریف، سمیه میخچه گر، ماهنوش پورسیاح، متین اشرف خراسانی (ویراستار)، نرجس تیمناک (ویراستار)، یاسمین میرزایی (ویراستار) رویا ذوقی
ناشر: بین المللی گاج - اسفند 1400
2050000 ریال
سیده سکینه موسوی، حسن رضا شیری، رویا ذوقی، هاله ایمانی، رضا فدائی (ویراستار)، محسن ارژندی (ویراستار) سیده سکینه موسوی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1397
250000 ریال
هاله ایمانی، حسن رضا شیری، سیده سکینه موسوی، رویا ذوقی، رضا فدائی (ویراستار)، محسن ارژندی (ویراستار)، فاطمه مومنی(گرافیست)، سحر علیخانپور(گرافیست)، احسان عباسی(گرافیست)، شهرام شیرزادی(تصویرگر)، امین بشیرطجری(تصویرگر)، محمدرضا شاد(تصویرگر) هاله ایمانی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1397
450000 ریال
زهرا مروتی، رویا ذوقی زهرا مروتی
ناشر: بین المللی گاج - شهریور 1397
260000 ریال
زهرا مروتی، رویا ذوقی، سعید فرهادی پور (زیرنظر) زهرا مروتی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1397
220000 ریال
زهرا مروتی، رویا ذوقی زهرا مروتی
ناشر: بین المللی گاج - شهریور 1397
390000 ریال
افشان مافی، رویا ذوقی (ویراستار)، مرضیه غلامی(زیرنظر)، فاطمه مومنی(گرافیست)، سحر علیخانپور(گرافیست)، احسان عباسی(گرافیست) افشان مافی
ناشر: بین المللی گاج - خرداد 1400
590000 ریال
داریوش دارابی، مینا رضائی، فاطمه حسینی رباطی، نوشین قلی زاده، علی حیات بخش، رویا ذوقی، عباس توسلیان، سارا خاکباز، مریم غنی زاده، نرجس تیمناک (ویراستار)، محسن قاسمی (ویراستار)، متین اشرف خراسانی (ویراستار)، حوراء شریف (ویراستار)، سمیه میخچه گر (ویراستار)، ابراهیم فدائی(زیرنظر)، سحر علیخانپور(گرافیست)، قاسم بیرانوند(تصویرگر)، حسین سربندی فراهانی(تصویرگر) داریوش دارابی
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1400
220000 ریال
داریوش دارابی، فرناز بیرانوند، مینا رضائی، فاطمه حسینی رباطی، نوشین قلی زاده، علی حیات بخش، رویا ذوقی، عباس توسلیان، سارا خاکباز، نرجس تیمناک (ویراستار)، محسن قاسمی (ویراستار)، متین اشرف خراسانی (ویراستار)، حوراء شریف (ویراستار)، سمیه میخچه گر (ویراستار)، ابراهیم فدائی(زیرنظر)، سحر علیخانپور(گرافیست)، قاسم بیرانوند(تصویرگر)، امین بشیرطجری(تصویرگر) داریوش دارابی
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1400
2310000 ریال
داریوش دارابی، مینا رضائی، فاطمه حسینی رباطی، نوشین قلی زاده، علی حیات بخش، رویا ذوقی، عباس توسلیان، سارا خاکباز، نیما نام آوری، نرجس تیمناک (ویراستار)، محسن قاسمی (ویراستار)، متین اشرف خراسانی (ویراستار)، حوراء شریف (ویراستار)، سمیه میخچه گر (ویراستار)، ابراهیم فدائی(زیرنظر)، سحر علیخانپور(گرافیست)، قاسم بیرانوند(تصویرگر)، امین بشیرطجری(تصویرگر) داریوش دارابی
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1400
2310000 ریال
محمد کنف چیان، مریم محمدی، هلاله کاتب صفا، متین اشرف خراسانی، زینب شرقی تکانتپه، مینا رضائی (ویراستار)، محسن قاسمی (ویراستار)، حوراء شریف (ویراستار)، هاله ایمانی (ویراستار)، رویا ذوقی(زیرنظر)، سحر علیخانپور(گرافیست)، قاسم بیرانوند(تصویرگر)، سعید شمس(تصویرگر)، امین بشیرطجری(تصویرگر) محمد کنف چیان
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1400
1880000 ریال
ناهید زارع، متین اشرف خراسانی، زینب شرقی تکانتپه، مریم محمدی، هاله ایمانی (ویراستار)، نرجس تیمناک (ویراستار)، محسن قاسمی (ویراستار)، حوراء شریف (ویراستار)، رویا ذوقی(زیرنظر)، سحر علیخانپور(گرافیست)، سعید شمس(تصویرگر)، قاسم بیرانوند(تصویرگر)، امین بشیرطجری(تصویرگر) ناهید زارع
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1400
1920000 ریال
محمد کنف چیان، حسن قربانی، رویا ذوقی، هاله ایمانی، فرزاد تندرو، پروانه سعادت خواه (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار) محمد کنف چیان
ناشر: بین المللی گاج - اسفند 1400
1800000 ریال
علی حیات بخش، رویا ذوقی، سرور فلاحی نژاد (ویراستار) علی حیات بخش
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - دی 1402
2100000 ریال
علی حیات بخش، رویا ذوقی، میترا مردآبادی (ویراستار)، سرور فلاحی نژاد(به اهتمام) علی حیات بخش
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - اردیبهشت 1403
2400000 ریال
نمایش 31 - 45 از 48 مورد