ترتیب بر اساس:
دانکن کرامر، دنیس هاویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 25 بهمن 1396
650000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
فردریک نیکلز کرلینجر، حسن پاشا شریفی (مترجم) فردریک نیکلز کرلینجر
ناشر: آوای نور - 17 اسفند 1398
870000 ریال
فردریک نیکلز کرلینجر، حسن پاشا شریفی (مترجم) فردریک نیکلز کرلینجر
ناشر: آوای نور - 14 آبان 1399
880000 ریال
حسن پاشا شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: رشد - 27 مهر 1390
330000 ریال
حسن پاشاشریفی حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - 29 بهمن 1400
1750000 ریال
بارباراجی. تاباکنیک، لیندا فیدل، بلال ایزانلو (مترجم)، ولی الله فرزاد (مترجم)، حسن پاشاشریفی (ویراستار) بارباراجی. تاباکنیک
ناشر: رشد - 16 اسفند 1395
3500000 ریال
رابرت گیبسن، ماریان میشل، باقر ثنائی (مترجم)، ستیلا علاقبند (مترجم)، احمد احمدی (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم) رابرت گیبسن
ناشر: بعثت - 11 تیر 1391
1200000 ریال
حسن پاشاشریفی حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - 22 مرداد 1386
450000 ریال
جان مک لئود، حسن پاشاشریفی (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) جان مک لئود
ناشر: سخن - 16 مرداد 1391
125000 ریال
سوزان ای. امبرتسون، پی رایس، حسن پاشاشریفی (مترجم)، ولی الله فرزاد (مترجم)، مجتبی حبیبی عسگرآباد (مترجم)، بلال ایزانلو (مترجم) سوزان ای. امبرتسون
ناشر: رشد - 11 خرداد 1389
250000 ریال
حسن پاشاشریفی، جعفر نجفی زند حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - 25 شهریور 1388
600000 ریال
جان بست، حسن پاشاشریفی (مترجم)، نرگس طالقانی (مترجم) جان بست
ناشر: رشد - 7 شهریور 1390
190000 ریال
ایلونا بونی ول، حسن پاشا شریفی (مترجم) ایلونا بونی ول
ناشر: رشد - 1398
280000 ریال
ماریان میشل، رابرت لوئیس گیبسون، سیداحمد احمدی (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم)، سیمین حسینیان (مترجم)، ستیلا علاقبند (مترجم)، باقر ثنائی (مترجم) ماریان میشل
ناشر: رشد - اردیبهشت 1397
550000 ریال
حسن پاشاشریفی حسن پاشاشریفی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 شهریور 1387
9750 ریال
نمایش 16 - 30 از 37 مورد