ترتیب بر اساس:
حسن رفیعی (شاعر) حسن رفیعی (شاعر)
ناشر: اکسیر قلم - 4 شهریور 1393
11000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
حسن رفیعی، کامران جعفری نژاد، حسین مجتهدی، سعید نوروزی جوینانی، مهشید مرادی، آذر زندی، آزاده جباری حسن رفیعی
ناشر: سازمان بهزیستی کشور - 8 مرداد 1398
بهروز موذن قمصری، زبیده هاشم زاده، احسان میراب زاده، کاظم کریمی، عبدالرضا دانشور آملی، آرام حیدرپور، حسن رفیعی بهروز موذن قمصری
ناشر: داور - 11 دی 1392
360000 ریال
بهروز موذن قمصری، کاظم کریمی، زبیده هاشم زاده، عبدالرضا دانشورآملی، احسان میراب زاده، حسن رفیعی بهروز موذن قمصری
ناشر: داور - 28 اسفند 1390
215000 ریال
هری کی پاند، دی.ون ترن، حسن رفیعی (مترجم)، داود حبیبی (مترجم)، محمد شکروی (مترجم) هری کی پاند
ناشر: حق یاوران - 24 آذر 1386
28500 ریال
حسن رفیعی حسن رفیعی
ناشر: تحقیقات آموزش کشاورزی - بهمن 1395
169000 ریال
ناشر: تحقیقات آموزش کشاورزی - بهمن 1395
170000 ریال
حسن رفیعی (شاعر) حسن رفیعی (شاعر)
ناشر: آناس - آبان 1395
ویرجینیا سادوک، بنجامین جیمز سادوک، خسرو سبحانیان (مترجم)، حسن رفیعی (مترجم) ویرجینیا سادوک
ناشر: ارجمند - 3 اردیبهشت 1387
390000 ریال
ویرجینیا سادوک، بنجامین جیمز سادوک، خسرو سبحانیان (مترجم)، حسن رفیعی (مترجم) ویرجینیا سادوک
ناشر: ارجمند - 27 تیر 1386
350000 ریال
ریتا اتکینسون، ریچارد اتکینسون، ادوارد اسمیت، داریل بم، سوزان نولن هوکسما، محسن ارجمند (مترجم)، حسن رفیعی (مترجم)، مرسده سمیعی (مترجم)، ناهید حجازی (ویراستار) ریتا اتکینسون
ناشر: ارجمند - 19 مهر 1388
8000 ریال
حسن رفیعی، سعید قدرتی، منیره اعتمادی (ویراستار) حسن رفیعی
ناشر: هنرسرای اندیشه - 27 اسفند 1387
ناشر: اختر - مهر 1397
100000 ریال
نمایش 16 - 28 از 28 مورد