محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
سوزان اوکانل اسملتزر، برانداجی بیر، برندا جی هینکل، چیویر کری اچ، احمدعلی اسدی نوقابی (مترجم)، ناهید دهقان نیری (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - اسفند 1386
59000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، برانداجی بیر، برندا جی هینکل، چیویر کری اچ، احمدعلی اسدی نوقابی (مترجم)، ناهید دهقان نیری (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - فروردین 1389
59000 ریال
کارول تیلور، احمدعلی اسدی نوقابی (مترجم)، سیده فاطمه جلالی نیا (مترجم)، فریبا تباری (مترجم)، معصومه ذاکری مقدم (مترجم)، منصوره علی اصغرپور (مترجم)، اشرف الملوک معماری (مترجم)، شیواسادات بصام پور (مترجم)، شکوه ورعی (مترجم)، سوسن نوری کرمانشاهی (مترجم)، مرضیه شبان (ویراستار) کارول تیلور
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1387
69500 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، برانداجی بیر، برندا جی هینکل، چیویر کری اچ، احمدعلی اسدی نوقابی (مترجم)، ناهید دهقان نیری (مترجم) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1389
35000 ریال
میترا ذوالفقاری، اسماعیل شریعت، شهلا محمدزاده، احمدعلی اسدی نوقابی، محسن سلیمانی، محمدرضا عسگری، نازنین هنرپروران، شیوا امیدی میترا ذوالفقاری
ناشر: تحفه، بشری - بهمن 1393
890000 ریال
کارل تیلور، احمدعلی اسدی نوقابی (مترجم) کارل تیلور
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1395
1100000 ریال
نمایش 31 - 37 از 37 مورد