بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ایوان مارگولیوس، محمود گلابچی (مترجم) ایوان مارگولیوس
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
100000 ریال
پوراندخت نیرومند پوراندخت نیرومند
ناشر: بازتاب - 1396
240000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 08 مهر، 1392
80000 ریال
پطر تاسک پطر تاسک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1395
170000 ریال
محمد مددپور محمد مددپور
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر - 27 آبان، 1393
250000 ریال
فریدون قریب فریدون قریب
ناشر: دانشگاه تهران - 1394
180000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1394
160000 ریال
کلایو استیونس کلایو استیونس
ناشر: پیدایش - مهر، 1394
70000 ریال
برایان پترسون، محمدرضا شهبازی (مترجم) برایان پترسون
ناشر: پشوتن - آبان، 1395
485000 ریال
دیوید بوردول، کریستین تامسون دیوید بوردول
ناشر: نشر مرکز - بهمن، 1395
975000 ریال
سعید نظری (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) سعید نظری (مترجم)
ناشر: پیدایش - 25 شهریور، 1387
20000 ریال
راجر کیمی ین، حسین یاسینی (مترجم) راجر کیمی ین
ناشر: نشر چشمه - اسفند، 1395
1100000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 18 اسفند، 1393
290000 ریال
رولان بارت، نیلوفر معترف (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر چشمه - 1396
125000 ریال
منوچهر مزینی منوچهر مزینی
ناشر: شهیدی - مرداد، 1394
215000 ریال
نمایش 31 - 45 از 14,250 مورد