ترتیب بر اساس:
چارلز جنسن، بتی آواکیان (مترجم) چارلز جنسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1395
160000 ریال
ورنون هاید ماینر، مسعود قاسمیان (مترجم)، بابک محقق (ویراستار) ورنون هاید ماینر
ناشر: فرهنگستان هنر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
240000 ریال
ناشر: آزاد اندیشان، کارآفرینان - 1393
800000 ریال
محمود مهرمحمدی، مرجان کیان محمود مهرمحمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1397
260000 ریال
ناشر: آزاد اندیشان، کارآفرینان - 1393
950000 ریال
سیدرضا حسینی، اردشیر بروجنی (ویراستار) سیدرضا حسینی
ناشر: مارلیک - 05 بهمن، 1392
300000 ریال
ناشر: فخراکیا - 20 خرداد، 1393
220000 ریال
سیدحسین جوزی، زهره اعتمادی (ویراستار)، نیره مژگان عروجی (ویراستار) سیدحسین جوزی
ناشر: مدرسه - 27 آذر، 1392
120000 ریال
ناشر: راه اندیشه - بهمن، 1395
450000 ریال
ناشر: شباهنگ - بهمن، 1397
500000 ریال
مینو واثقی مینو واثقی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد، 1397
180000 ریال
یوهانس ایتن یوهانس ایتن
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 01 اردیبهشت، 1394
95000 ریال
ناشر: گوتنبرگ - 17 فروردین، 1389
60000 ریال
ناشر: آزاد اندیشان - اسفند، 1394
80000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - دی، 1395
320000 ریال 304000 ریال
نمایش 1 - 15 از 498 مورد