ترتیب بر اساس:
اس. داسبرگ اس. داسبرگ
ناشر: دانشگاه تهران - خرداد 1395
120000 ریال
جان ال هاولین، جیمزدی بیتون، ساموئل ال تیزدل، وارنرال نلسون، میرسید حسینی (مترجم)، هادی کوهکن (مترجم) جان ال هاولین
ناشر: پلک - 19 آذر 1391
800000 ریال
مایکل بولز، یونس ا. چنگل مایکل بولز
ناشر: متفکران - آذر 1395
450000 ریال
فیلیپ مورارد، علی روستایی (مترجم) فیلیپ مورارد
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 30 آبان 1388
150000 ریال
علی اکبر صفری سنجانی علی اکبر صفری سنجانی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 17 فروردین 1393
200000 ریال
سیداحمد شفیعی سیداحمد شفیعی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 26 تیر 1394
180000 ریال
رابرت آلن کپنر، روی بینر، ادگارلی برگر، سیداحمد شفیعی (مترجم) رابرت آلن کپنر
ناشر: دانشگاه تهران - 9 بهمن 1389
80000 ریال
محمدحسن صالحی (ویراستار)، نورایر تومانیان (ویراستار)، عیسی اسفندیارپور (گردآورنده)، عیسی اسفندیارپوربروجنی (گردآورنده)، محسن باقری (گردآورنده) محمدحسن صالحی (ویراستار)
ناشر: پلک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان - 25 دی 1385
20000 ریال
دی.ای. وینتربون، مظفرعلی مهرابیان (مترجم) دی.ای. وینتربون
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - تیر 1396
239000 ریال
امین علیزاده امین علیزاده
ناشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) - 4 دی 1389
58000 ریال
پاملاآن هیزلتن، برایان مورفی، عادل ریحانی تبار (مترجم)، محمدرضا نیشابوری (مترجم) پاملاآن هیزلتن
ناشر: دانشگاه تبریز - 8 اردیبهشت 1389
350000 ریال
امین علیزاده امین علیزاده
ناشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) - 16 خرداد 1389
210000 ریال
ناشر: علوم کشاورزی - 10 اردیبهشت 1386
100000 ریال
بهنام آبابایی (مترجم) بهنام آبابایی (مترجم)
ناشر: پلک - 8 بهمن 1392
300000 ریال
امین علیزاده امین علیزاده
ناشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) - 18 دی 1392
180000 ریال
نمایش 31 - 45 از 1,347 مورد