بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
جورج یول، محمد عموزاده مهدیرجی (مترجم) جورج یول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1395
90000 ریال
حمیدرضا شعیری حمیدرضا شعیری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر، 1395
120000 ریال
دنی استاینبرگ دنی استاینبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
150000 ریال
محمد راسخ مهند محمد راسخ مهند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
100000 ریال
میرزاحسن حسینی میرزاحسن حسینی
ناشر: خردمندان - دی، 1396
260000 ریال
ماریانه یورگنسن، لوئیز فیلیپس ماریانه یورگنسن
ناشر: نشر نی - آبان، 1397
320000 ریال
محمود بی جن خان محمود بی جن خان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1397
130000 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 20 اسفند، 1393
90000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
110000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر، 1397
160000 ریال
ماری برامبرگ، محمدرضا مجدی (مترجم)، علی بهرامی (ویراستار) ماری برامبرگ
ناشر: رهنما - 24 مرداد، 1386
220000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - مرداد، 1396
130000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - اردیبهشت، 1397
250000 ریال
آذرتاش آذرنوش آذرتاش آذرنوش
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان، 1397
130000 ریال
نمایش 31 - 45 از 14,248 مورد