بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
حمیدرضا شعیری حمیدرضا شعیری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر، 1395
120000 ریال
دنی استاینبرگ دنی استاینبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
150000 ریال
ماریانه یورگنسن، لوئیز فیلیپس ماریانه یورگنسن
ناشر: نشر نی - 1396
320000 ریال
محمد راسخ مهند محمد راسخ مهند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
100000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
110000 ریال
ماری برامبرگ، محمدرضا مجدی (مترجم)، علی بهرامی (ویراستار) ماری برامبرگ
ناشر: رهنما - 24 مرداد، 1386
220000 ریال
جورج یول، محمد عموزاده مهدیرجی (مترجم) جورج یول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1395
90000 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 20 اسفند، 1393
90000 ریال
ناشر: رهنما - 1394
30000 ریال
محمود بی جن خان محمود بی جن خان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر، 1394
75000 ریال
عبدالرضا تالانه عبدالرضا تالانه
ناشر: کیومرث - 1393
180000 ریال
میرزاحسن حسینی میرزاحسن حسینی
ناشر: خردمندان - دی، 1396
260000 ریال
فرزانه فرح زاد فرزانه فرح زاد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1396
65000 ریال
مهدی مشکوه الدینی، محمود ظریف (ویراستار) مهدی مشکوه الدینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مرداد، 1390
140000 ریال
نمایش 31 - 45 از 14,248 مورد