ترتیب بر اساس:
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر، کتابهای قاصدک - 20 آبان 1401
200000 ریال 180000 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: موسسه نشر و تحقیقات ذکر،کتابهای قاصدک - 22 آذر 1399
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: کتاب پرنده - 5 آبان 1399
195000 ریال 175500 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر،کتابهای قاصدک - 5 آبان 1399
200000 ریال 180000 ریال
نانامی اسانو، حسین فتاحی (مترجم) نانامی اسانو
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 16 مهر 1401
320000 ریال 288000 ریال
اشرف کریمی، سیده طیبه ضرغامی (ویراستار) اشرف کریمی
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 8 آبان 1401
300000 ریال 250000 ریال
فهیمه سیدناصری فهیمه سیدناصری
ناشر: ذکر - 12 تیر 1401
250000 ریال 200000 ریال
واحدترجمه وویرایش (زیرنظر) واحدترجمه وویرایش (زیرنظر)
ناشر: قدیانی - 19 فروردین 1393
80000 ریال 72000 ریال
محمدرضا مرادی (مترجم)، محمد نجفی (مترجم) محمدرضا مرادی (مترجم)
ناشر: نشر آموخته، یار مانا - 3 مرداد 1398
800000 ریال 700000 ریال
داریوش صادقی، سارا شاهقلی(گرافیست) داریوش صادقی
ناشر: کتاب نیستان - 5 شهریور 1401
590000 ریال 390000 ریال
چن ون جینگ لی، واحد ترجمه وویرایش قدیانی (مترجم) چن ون جینگ لی
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 29 آذر 1399
450000 ریال 405000 ریال
راحیل ذبیحی (مترجم) راحیل ذبیحی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 7 مهر 1399
370000 ریال 333000 ریال
نانامی اسانو، حسین فتاحی (مترجم) نانامی اسانو
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 17 اسفند 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
فهیمه سیدناصری فهیمه سیدناصری
ناشر: ذکر - 21 شهریور 1401
200000 ریال 150000 ریال
وحیده نوروزی قلعه، حسین لطف آبادی(زیرنظر)، نینا وحیدی(طراح) وحیده نوروزی قلعه
ناشر: مهاجر - 1393
200000 ریال 180000 ریال
نمایش 46 - 60 از 5,676 مورد