بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: مرکز آمار ایران - 19 شهریور 1386
25000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی - 1 خرداد 1384
10000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی - 17 فروردین 1384
8000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران - 26 دی 1384
26000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی - 11 تیر 1384
80000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران - 1381
35000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران - 1382
15000 ریال
مهدی دوانی، معصومه صمدی مهدی دوانی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 22 تیر 1387
28000 ریال
غلامرضا هوشمندفینی (گردآورنده) غلامرضا هوشمندفینی (گردآورنده)
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 20 خرداد 1385
45000 ریال
سعید قره آغاجی، سیدمهدی طباطبائی وکیلی سعید قره آغاجی
ناشر: کوثر قلم - 19 دی 1388
30000 ریال
شرکت آمارپردازان آریا شرکت آمارپردازان آریا
ناشر: سخن گستر - 6 بهمن 1384
موسسه بهداشت آمریکا، ندا میرحسینی (مترجم) موسسه بهداشت آمریکا
ناشر: حوا - 1 اردیبهشت 1386
11000 ریال
زهره صادقی، معصومه نوری مند، اصغر صفری زهره صادقی
ناشر: صبا گستر - 27 اسفند 1384
محبوبه نیک فرجام محبوبه نیک فرجام
ناشر: انتخاب - اردیبهشت 1396
200000 ریال
اژدر کیانی (گردآورنده) اژدر کیانی (گردآورنده)
ناشر: شیران نگار - اسفند 1395
نمایش 31 - 45 از 94 مورد