ترتیب بر اساس:
سمیه نجفی زاده سمیه نجفی زاده
ناشر: یاران - 1388
50000 ریال 45000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
اسپنسر خاویر اسمیت، لاس.جی. میسون، فرزانه اختیاروکالتی (مترجم) اسپنسر خاویر اسمیت
ناشر: یاران - 16 تیر 1398
250000 ریال
ناشر: یاران - 10 آبان 1390
75000 ریال
رمضان یلدیز، نسیم فولادوند (مترجم)، قدیر گلکاریان (ویراستار) رمضان یلدیز
ناشر: یاران - 18 فروردین 1393
175000 ریال
عبدالعلی خلخالی، حسین محمدزاده صدیق (مقدمه) عبدالعلی خلخالی
ناشر: یاران - اردیبهشت 1397
150000 ریال
ناشر: یاران - 22 خرداد 1398
125000 ریال
جورج اورول جورج اورول
ناشر: یاران - 22 خرداد 1398
450000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن جک کنفیلد
ناشر: یاران - 6 اردیبهشت 1399
550000 ریال
پیترفردیناند دروکر، صمد قلی زاده (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: یاران، آذربایجان - 19 مرداد 1398
300000 ریال
فضولی بیات، کاظم عباسی (مترجم) فضولی بیات
ناشر: یاران - خرداد 1397
150000 ریال
ناشر: یاران - 6 آبان 1398
450000 ریال
ناشر: یاران - 22 خرداد 1398
380000 ریال
ناشر: یاران - 1390
95000 ریال
هاجر حضرتی بی شک، اختر حضرتی بی شک هاجر حضرتی بی شک
ناشر: یاران، آذربایجان - 9 دی 1398
300000 ریال
ارنست همینگوی ارنست همینگوی
ناشر: یاران - 27 خرداد 1398
125000 ریال
نمایش 1 - 15 از 365 مورد