ترتیب بر اساس:
مصطفی رضایی حسین آبادی (شاعر) مصطفی رضایی حسین آبادی (شاعر)
ناشر: کنکاش - 18 مهر 1391
70000 ریال 63000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
علی اکبر ابراهیمی علی اکبر ابراهیمی
ناشر: کنکاش - 23 تیر 1386
15000 ریال
علی اکبر ابراهیمی علی اکبر ابراهیمی
ناشر: کنکاش - 16 مرداد 1387
25000 ریال
حاجیه قاسمیان صفایی، فرخنده پورسینا حاجیه قاسمیان صفایی
ناشر: کنکاش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 23 تیر 1386
42000 ریال
ناشر: کنکاش - 7 تیر 1390
20000 ریال
ناشر: کنکاش - 16 مرداد 1387
15000 ریال
مریم نظری، علیرضا اقتصاد، رضوان شهبازی مریم نظری
ناشر: کنکاش - 25 اردیبهشت 1384
4500 ریال
علی اکبر ابراهیمی علی اکبر ابراهیمی
ناشر: کنکاش - 15 آذر 1384
10000 ریال
مریم نظری، علیرضا اقتصاد مریم نظری
ناشر: کنکاش - 19 آذر 1384
5700 ریال
امیرحسین حلبیان، محمود سلطانیان امیرحسین حلبیان
ناشر: کنکاش - 12 شهریور 1391
85000 ریال
جیمز تیلور، حمید کریمی (مترجم)، خلیل اله سیاوش (مترجم) جیمز تیلور
ناشر: کنکاش - 8 بهمن 1390
70000 ریال
بیتا مروج الاحکامی (گردآورنده)، بهروز مصطفی زاده فرد (گردآورنده) بیتا مروج الاحکامی (گردآورنده)
ناشر: کنکاش - 4 تیر 1391
60000 ریال
علی اکبر ابراهیمی علی اکبر ابراهیمی
ناشر: کنکاش - 1387
25000 ریال
علی اکبر ابراهیمی علی اکبر ابراهیمی
ناشر: کنکاش - 1388
25000 ریال
افتخارالسادات سجادی، مجتبی حاجیان (به اهتمام) افتخارالسادات سجادی
ناشر: کنکاش - 1 بهمن 1387
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 491 مورد