ترتیب بر اساس:
مهدی گلشنی مهدی گلشنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 23 آبان 1399
490000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1400
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 22 آبان 1400
140000 ریال
محمدطاهرحسین وحیدقزوینی، ذبیح الله حبیبی نژاد(مصحح) محمدطاهرحسین وحیدقزوینی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 9 تیر 1389
200000 ریال
سیدحسین حسینی (به اهتمام) سیدحسین حسینی (به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 16 آذر 1393
180000 ریال
مهدی گلشنی، محمدتقی جعفری تبریزی(مقدمه) مهدی گلشنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 14 خرداد 1394
630000 ریال
آنتونی فلو، سیدحسن حسینی (مترجم)، مرضیه کاووسی حسینی (ویراستار) آنتونی فلو
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1394
320000 ریال
آنسلم استراس، جولیت کوربین، بیوک محمدی (مترجم) آنسلم استراس
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1393
370000 ریال
سعید ناجی، زهره صادقی ابدی، رومینا سادات کرمانی، مهوش تکلیف (ویراستار) سعید ناجی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1394
250000 ریال
مهدی گلشنی مهدی گلشنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 5 خرداد 1397
330000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1 تیر 1388
200000 ریال
سیدحمید طبیبیان سیدحمید طبیبیان
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1393
230000 ریال
بتول نجفی (مترجم)، مهدی گلشنی(به اهتمام) بتول نجفی (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 10 مهر 1387
700000 ریال
غلامحسین ابراهیمی دینانی، فاطمه فنا (ویراستار) غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 9 آذر 1399
1430000 ریال
رابرت فیشر، سیدجلیل شاهری لنگرودی (مترجم)، فریبا روشنفکر (ویراستار) رابرت فیشر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 20 مهر 1390
250000 ریال
باقر ساروخانی باقر ساروخانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 11 آبان 1393
260000 ریال
نمایش 1 - 15 از 646 مورد