ترتیب بر اساس:
جان الله کریمی مطهر، مرضیه یحیی پور (مترجم) جان الله کریمی مطهر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 14 آذر 1400
390000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
سیدحسین حسینی (به اهتمام) سیدحسین حسینی (به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 16 آذر 1393
180000 ریال
علیرضا ملائی توانی(به اهتمام)، لیدا ملکی(به اهتمام) علیرضا ملائی توانی(به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 9 دی 1396
420000 ریال
مهدی گلشنی، محمدتقی جعفری تبریزی(مقدمه) مهدی گلشنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 14 خرداد 1394
630000 ریال
آنتونی فلو، سیدحسن حسینی (مترجم)، مرضیه کاووسی حسینی (ویراستار) آنتونی فلو
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1394
320000 ریال
آنسلم استراس، جولیت کوربین، بیوک محمدی (مترجم) آنسلم استراس
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1393
370000 ریال
سعید ناجی، زهره صادقی ابدی، رومینا سادات کرمانی، مهوش تکلیف (ویراستار) سعید ناجی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1394
250000 ریال
مهدی گلشنی مهدی گلشنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1394
160000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1 تیر 1388
200000 ریال
سیدحمید طبیبیان سیدحمید طبیبیان
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1393
230000 ریال
بتول نجفی (مترجم)، مهدی گلشنی (به اهتمام) بتول نجفی (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 28 آبان 1387
350000 ریال
غلامحسین ابراهیمی دینانی، فاطمه فنا (ویراستار) غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 9 آذر 1399
1430000 ریال
مهدی گلشنی مهدی گلشنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 16 آذر 1390
490000 ریال
رابرت فیشر، سیدجلیل شاهری لنگرودی (مترجم)، فریبا روشنفکر (ویراستار) رابرت فیشر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 20 مهر 1390
250000 ریال
باقر ساروخانی باقر ساروخانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 11 آبان 1393
260000 ریال
نمایش 1 - 15 از 646 مورد