ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر آخر - فروردین 1396
250000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
ناشر: نشر آخر - فروردین 1396
140000 ریال
ناشر: نشر آخر - فروردین 1396
250000 ریال
ناشر: نشر آخر - فروردین 1396
140000 ریال
جیمز هارینگتون، غلامحسین صالحی زلانی (مترجم)، حسین مبارکی (مترجم)، محبوبه بیات (مترجم)، رقیه خلیل نژاد (مترجم)، فهیمه ربانی خواه (مترجم)، طاهره کشکلانی (مترجم) جیمز هارینگتون
ناشر: نشر آخر - اسفند 1390
120000 ریال
پیتر هورنبی، پل فورت، غلامحسین صالحی زلانی (مترجم)، رقیه خلیل نژاد (مترجم)، فهیمه ربانی خواه (مترجم)، طاهره کشکلانی (مترجم)، حسین مبارکی (مترجم)، لویا ایزدی (مترجم)، محبوبه بیات (مترجم) پیتر هورنبی
ناشر: نشر آخر - اسفند 1390
40000 ریال
پیترج. شیپ، سازمان بهداشت جهانی، غلامحسین صالحی زلانی (مترجم)، رقیه خلیل نژاد (مترجم)، فهیمه ربانی خواه (مترجم)، طاهره کشکلانی (مترجم)، حسین مبارکی (مترجم)، محبوبه بیات (مترجم)، مهناز غفاری (مترجم)، ربابه موسی قلیزاده (مترجم) پیترج. شیپ
ناشر: نشر آخر - اسفند 1390
64000 ریال
حمیداله افراسیابیان حمیداله افراسیابیان
ناشر: نشر آخر - تیر 1393
50000 ریال
ملیحه پیغمبرزاده ملیحه پیغمبرزاده
ناشر: نشر آخر - شهریور 1395
110000 ریال
ملیحه سادات پیغمبرزاده ملیحه سادات پیغمبرزاده
ناشر: نشر آخر - فروردین 1396
130000 ریال
ناشر: نشر آخر - آذر 1399
680000 ریال
ناشر: نشر آخر - اردیبهشت 1396
160000 ریال
ناشر: نشر آخر - فروردین 1396
270000 ریال
ناشر: نشر آخر - آذر 1399
700000 ریال
ناشر: نشر آخر - فروردین 1396
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 50 مورد