ترتیب بر اساس:
محمدابراهیم باستانی پاریزی (مقدمه) محمدابراهیم باستانی پاریزی (مقدمه)
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران - 28 آذر 1384
100000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
چول هیون بای، شهرام جلیلیان (مترجم) چول هیون بای
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 16 خرداد 1390
250000 ریال
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 9 دی 1386
14000 ریال
فریدون نوزاد (مقدمه) فریدون نوزاد (مقدمه)
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران - 5 اردیبهشت 1385
20000 ریال
ناصر احمدزاده (ویراستار) ناصر احمدزاده (ویراستار)
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 8 دی 1387
400000 ریال
غلامرضا وطن دوست، مریم شیپری، آفرین توکلی غلامرضا وطن دوست
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 23 آذر 1387
200000 ریال
محمد نایب پور، ماهرخ بریری محمد نایب پور
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 5 مهر 1388
20000 ریال
مریم جابر (ویراستار)، شهرام یوسفی فر (به اهتمام) مریم جابر (ویراستار)
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 9 اسفند 1385
1250000 ریال
یعقوب آژند یعقوب آژند
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 15 تیر 1387
500000 ریال
علیرضا ملایی توانی، حسن حضرتی علیرضا ملایی توانی
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 25 شهریور 1387
300000 ریال
فاروق خارابی فاروق خارابی
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 8 مهر 1386
800000 ریال
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 21 اردیبهشت 1387
200000 ریال
محمدباقر وثوقی محمدباقر وثوقی
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 11 آذر 1386
35000 ریال
جعفربن محمد رودکی، نصرالله امامی (مصحح) جعفربن محمد رودکی
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 7 مرداد 1387
250000 ریال
غلامحسین زرگری نژاد (مقدمه) غلامحسین زرگری نژاد (مقدمه)
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 28 آذر 1384
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 121 مورد