ترتیب بر اساس:
محمد حسن زاده، رضا حسن زاده محمد حسن زاده
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 8 بهمن 1400
350000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
محمدعلی گودرزی، ابراهیم مزاری، عبدالرضا مجدالدین محمدعلی گودرزی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 13 فروردین 1399
240000 ریال
محمدعلی گودرزی، ابراهیم مزاری، عبدالرضا مجدالدین محمدعلی گودرزی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 23 تیر 1398
240000 ریال
محمدعلی ترکمانی، مهیار صدری شجاعی محمدعلی ترکمانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 1399
180000 ریال
فائزه فیض شیخ السلام، بهرام جلالی پور فائزه فیض شیخ السلام
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 8 دی 1399
320000 ریال
سیدسعید میرواحدی، محمدتقی طغرابی، فرزانه خالویی، شیوا گورتانیان نژاد سیدسعید میرواحدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 4 بهمن 1400
300000 ریال
سیدسعید میرواحدی، سمیه هاشمی، محمدتقی طغرایی، نگار اله وردی زاده سیدسعید میرواحدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 16 شهریور 1400
300000 ریال
غلامرضا بداقی غلامرضا بداقی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 23 آذر 1398
300000 ریال
ناصر صبحی قراملکی ناصر صبحی قراملکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 1400
250000 ریال
ناصر صدراابرقویی ناصر صدراابرقویی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 16 دی 1399
390000 ریال
Mahmood Bahremand, Ramezan Tahmasbi, Ali Akbar Damavandi Mahmood Bahremand
ناشر: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 فروردین 1388
26000 ریال
فاطمه پورشهسواری فاطمه پورشهسواری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 25 آبان 1399
420000 ریال
علی رضا حسنی بافرانی علی رضا حسنی بافرانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 23 آذر 1398
250000 ریال
علی سلماس نیا علی سلماس نیا
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - 23 آذر 1398
250000 ریال
مهرداد زرگران، علی بابامحمدی اسفندآبادی، ناصر ملامحمدی، رمضان طهماسبی (ویراستار)، پویان فخرگرامی (ویراستار) مهرداد زرگران
ناشر: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی - 21 اسفند 1390
42000 ریال
نمایش 1 - 15 از 221 مورد