ترتیب بر اساس:
سازمان بهره وری آسیا، مهدی خادمی گراشی (مترجم)، شاهین طیار (مترجم)، محمد وفایی یگانه (مترجم)، سیدمهدی سجادی نائینی (ویراستار) سازمان بهره وری آسیا
ناشر: لوح نگار - اردیبهشت 1388
69000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
ریچارد آ رین هارت، سعادت الله هادی (مترجم)، نسرین علیان (ویراستار) ریچارد آ رین هارت
ناشر: لوح نگار - دی 1389
350000 ریال
الهه محرابی الهه محرابی
ناشر: لوح نگار - مهر 1390
7000 ریال
هنری اس. پارکر، محمدرضا جعفری زاده (مترجم)، محمدرضا داهی (ویراستار)، ابراهیم بابک نیا (زیرنظر) هنری اس. پارکر
ناشر: لوح نگار - آبان 1390
35000 ریال
مهدی علی قاسمی (گردآورنده) مهدی علی قاسمی (گردآورنده)
ناشر: لوح نگار - شهریور 1394
6000 ریال
لیندابی. کاتز، شهرام احمدی (مترجم)، محمدرضا روزبهانی (مترجم)، سیدنصر نوربخش (مترجم)، منصور حبیبی (مترجم) لیندابی. کاتز
ناشر: لوح نگار - مهر 1390
43000 ریال
بروس آلبرتز، ویلیام ای. ولف، هاروی وی. فینبرگ، صادق جعفرنژاد (مترجم)، محمدحسین فلاح مهرآبادی (مترجم)، محمدمصطفی شاهی فردوس (مترجم)، علی برهانی کیا (مترجم)، حبیب الله حاجی عبدالوهاب (مترجم) بروس آلبرتز
ناشر: لوح نگار - مهر 1390
47000 ریال
باربارا ای راسکو، گلین ای. بلدسو، محمدحسین فلاح مهرآبادی (مترجم)، محمدمصطفی شاهی فردوس (مترجم)، علی برهانی کیا (مترجم)، ابراهیم بابک نیا (زیرنظر) باربارا ای راسکو
ناشر: لوح نگار - مهر 1390
85000 ریال
مهدی علی قاسمی (گردآورنده) مهدی علی قاسمی (گردآورنده)
ناشر: لوح نگار - شهریور 1394
6000 ریال
مهدی علی قاسمی (گردآورنده) مهدی علی قاسمی (گردآورنده)
ناشر: لوح نگار - شهریور 1394
6000 ریال
مهدی علی قاسمی (گردآورنده) مهدی علی قاسمی (گردآورنده)
ناشر: لوح نگار - شهریور 1394
6000 ریال
مهدی علی قاسمی (گردآورنده) مهدی علی قاسمی (گردآورنده)
ناشر: لوح نگار - شهریور 1394
6000 ریال
مهدی علی قاسمی (گردآورنده) مهدی علی قاسمی (گردآورنده)
ناشر: لوح نگار - شهریور 1394
6000 ریال
علی ثابت (گردآورنده)، عبدالله ملکی پور (مقدمه) علی ثابت (گردآورنده)
ناشر: لوح نگار - بهمن 1391
125000 ریال
ژاک هورویتز، محمدرضا عباسی (مترجم)، ترانه تقوی (مترجم)، نسرین خسروشاهی (ویراستار) ژاک هورویتز
ناشر: لوح نگار - آبان 1390
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 90 مورد