ترتیب بر اساس:
ناشر: فرین - 22 آذر 1395
1050000 ریال 480000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
کارین هاسک، فریده جهانگیری (مترجم) کارین هاسک
ناشر: فرین - 6 خرداد 1392
700000 ریال 120000 ریال
ایرینا ویکتوروونا استپانوا، فریده جهانگیری (مترجم) ایرینا ویکتوروونا استپانوا
ناشر: فرین - 25 آبان 1390
480000 ریال 42000 ریال
اکرم ذاکری (مترجم) اکرم ذاکری (مترجم)
ناشر: فرین - 29 مهر 1396
1300000 ریال
ناشر: فرین - 6 دی 1391
950000 ریال
ناشر: فرین - 19 تیر 1391
38000 ریال
کاورلین برکت، فریده جهانگیری (مترجم) کاورلین برکت
ناشر: فرین - 8 آذر 1390
420000 ریال
فریده جهانگیری (مترجم) فریده جهانگیری (مترجم)
ناشر: فرین - 11 مرداد 1399
2500000 ریال
تون برگلی جونر، فریده جهانگیری (مترجم) تون برگلی جونر
ناشر: فرین - 1381
340000 ریال
ناشر: فرین - 6 بهمن 1384
350000 ریال
مریم یوسفی (مترجم) مریم یوسفی (مترجم)
ناشر: فرین - 16 آذر 1398
480000 ریال
اکرم ذاکری (مترجم) اکرم ذاکری (مترجم)
ناشر: فرین - 6 تیر 1390
35000 ریال
مریم یوسفی (مترجم) مریم یوسفی (مترجم)
ناشر: فرین - 11 آبان 1389
280000 ریال
فریده جهانگیری (مترجم) فریده جهانگیری (مترجم)
ناشر: فرین - خرداد 1394
550000 ریال
نمایش 1 - 15 از 90 مورد