ترتیب بر اساس:
جورج هنری مارتین، وحید زارع، علیرضا علیزاده، عطاالله چیت سازخویی جورج هنری مارتین
ناشر: علمیران - 29 تیر 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: آدینه - 23 مهر 1401
250000 ریال 225000 ریال
جورج هنری مارتین، وحید زارع، علیرضا علیزاده، عطاالله چیت سازخویی جورج هنری مارتین
ناشر: علمیران - 29 تیر 1392
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
200000 ریال 150000 ریال
رامین زادغفاری رامین زادغفاری
ناشر: علمیران - آذر 1394
200000 ریال 180000 ریال
سام شانموگام، سیامک حقی پور (مترجم) سام شانموگام
ناشر: علمیران - آذر 1394
450000 ریال
نیوتن.سی براگا، لاله سیدعلیزاده (مترجم)، بابک اکبرزاده (مترجم) نیوتن.سی براگا
ناشر: علمیران - 1393
450000 ریال
اروین کرویت سیگ، شاهرخ پرستنده (مترجم) اروین کرویت سیگ
ناشر: عبادی، علمیران - اسفند 1395
670000 ریال
شاهرخ پرستنده (مترجم)، فرهاد آزادپور صالحی (ویراستار) شاهرخ پرستنده (مترجم)
ناشر: علمیران - 8 بهمن 1393
200000 ریال
ناشر: عبادی، علمیران - اسفند 1395
300000 ریال
امیررضا فتحیان، سیدحسین رضازاده، کاوه پورمختار، فرهاد آزادپور صالحی(زیرنظر) امیررضا فتحیان
ناشر: علمیران - 12 آذر 1392
250000 ریال
حسین اسلامی (مترجم) حسین اسلامی (مترجم)
ناشر: عبادی، علمیران - آذر 1394
200000 ریال
وحید شیخی وحید شیخی
ناشر: علمیران - 1389
30000 ریال
محمد فرجی محمد فرجی
ناشر: علمیران - 1388
65000 ریال
ناشر: علمیران - 17 اردیبهشت 1392
180000 ریال
ناشر: علمیران - 5 خرداد 1398
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 138 مورد