ترتیب بر اساس:
مصطفی عمادزاده، فرزانه محمدی مصطفی عمادزاده
ناشر: دانشگاه شیخ بهایی، علم گستران - 1397
240000 ریال 192000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 212500 ریال
حسن بهمنی حسن بهمنی
ناشر: علم گستران - 3 تیر 1398
120000 ریال
مسعود شهبازی مسعود شهبازی
ناشر: علم گستران - 2 تیر 1398
200000 ریال
سعید مهدیان سعید مهدیان
ناشر: علم گستران - 7 آبان 1399
300000 ریال
ناشر: علم گستران - 7 آبان 1399
400000 ریال
آلن فایول، ورونیک بوشار، فرزانه جعفری (مترجم) آلن فایول
ناشر: علم گستران - 7 آبان 1399
400000 ریال
سیده نیوشا عزیزی فر سیده نیوشا عزیزی فر
ناشر: علم گستران - 7 آبان 1399
400000 ریال
مینا نجاتی مینا نجاتی
ناشر: علم گستران - 7 آبان 1399
280000 ریال
مینا نجاتی مینا نجاتی
ناشر: علم گستران - 7 آبان 1399
450000 ریال
حمید سلیمیان ریزی(گردآورنده) حمید سلیمیان ریزی(گردآورنده)
ناشر: علم گستران - 7 آبان 1399
300000 ریال
فرحناز ریخته گران فرحناز ریخته گران
ناشر: علم گستران - 7 آبان 1399
220000 ریال
سیدسامان حسینی رضوانی سیدسامان حسینی رضوانی
ناشر: علم گستران - 15 مرداد 1398
250000 ریال
ناشر: علم گستران - 19 مرداد 1398
150000 ریال
سیدسامان حسینی رضوانی سیدسامان حسینی رضوانی
ناشر: علم گستران - بهمن 1397
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد